İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş Güvenliği Uzmanları genel olarak; üniversitelerin mühendislik ya da fen fakültelerinden mezun olmuş ve iş güvenliği uzmanı kursuna gittikten sonra Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın düzenlediği C sınıfı iş güvenliği uzmanı sınavında başarılı olmuş kişilerdir.

Bir C sınıfı iş güvenliği uzmanı, 4 yıl uzmanlık yaptıktan sonra B sınıfı uzmanlık sınavına girebilir. Girmiş olduğu sınavda başarılı sonuç alırsa 3 yıl tehlikeli işlerde uzmanlık yapar. Daha sonra A sınıfı iş güvenliği uzmanı sınavına girmeye hak kazanır.

İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?

İş Güvenliği Uzmanı, şirketinizin iş güvenliği mevzuatına uyumunu kontrol etmekten ve belirlediği uygunsuzlukları ilgili mercilere iletmekle sorumlu kişidir. Bu uygunsuzluklar arasında, iş kazasına sebebiyet verecek hayati eksiklikler olduğu gibi, çalışanları bilinçlendirmeye yarayacak isg eğitimleri eksiklikleri de olabilir. İş Güvenliği Uzmanı ayrıca ÇSGB’nin ve yasaların yapılmasını zorunlu tuttuğu risk analizi, acil durum planı, çalışma ve eğitim planları gibi dokümanları da hazırlayan kişidir.

 

İş Güvenliği Uzmanı’nın görevlerini aşağıda bulabilirsiniz.

 

● Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak

● Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

● Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

● Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak

● Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

● Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

● Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak

● Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak

● Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

● Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek

● Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek

● İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

● Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

● Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

● İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek

● İş yerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek

● İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak

● Yıllık Çalışma Planı hazırlamak

● Eğitim Planı hazırlamak

● İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

● Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak

● Risk Değerlendirmesi yapmak

● Acil Durum Planı hazırlamak

● Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak

● İç Yönetmelik hazırlamak

● İş İzni Prosedürü hazırlamak

● Çalışma talimatları hazırlamak

● İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek

İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?

İşverenler, işyerlerin de alınması gereken iş güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmek zorundadır.

01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 50 kişinin üzerinde çalışanı olan işyerleri iletehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri bu kapsama girmektedir.

Özel Tema O.S.G.B. sektörel bazda uzman görevlendirmesi yaparak işinize uygun ve riskleri daha doğru tespit edebilecek uzmanı işletmenizde istihdam ederek size daha iyi hizmet vermeyi hedeflemektedir. İşletmenizin İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında aksama olmaması için çeşitli kontrol sistemler uygulayan Özel Tema O.S.G.B. bu sayede hata oranının sıfıra yaklaştırmaktadır.