İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere tüm çalışanların İş Güvenliği Eğitimlerini almaları zorunlu hale gelmiştir. İşveren çalışanlarına İş güvenliği eğitimlerini aldırmakla yükümlüdür ve eğitim almayan her çalışan için minimum 1000¨ cezai yaptırım bulunmaktadır.

İşletmemiz bünyesinde İş güvenliği eğitimlerinin yanı sıra 5S ve KAİZEN eğitimleri de ücretsiz olarak verilmekte ve işletmenizin müşteri memnuniyetini artırmak hedeflenmektedir.

İş akışını aksatmadan ve esnek çalışma saatlerine uyum göstererek verilen eğitimlerimizde görsel, işitsel ve psikolojik hafıza tekniklerini kullanarak çalışanların anlama ve uygulama oranlarını artırmak hedeflenmiştir.

Yönetici ve Çalışanların Eğitimleri

Temel iş güvenliği ile ilgili konularda yönetici ve personele eğitim verilmesidir. Eğitim sonunda eğitime katılan personele eğitim katılım sertifikası düzenlenir.

– Temel İSG Eğitimleri
– Risk Analizi Eğitimi
– İş Güvenliği Kurul Eğitimi
– Yüksekte Çalışma Eğitimi
– İskele Eğitimi
– İş Kazası ve Mesleki Hastalıklardan Korunma
– Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi
– Acil Durum ve Kriz Yönetimi
– Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama
– Yangın Önlemleri ve Yangınla Mücadele
– Elektrikli İşlerde İş Güvenliği Eğitimi
– Kapalı ve Tehlikeli Alanlarda Çalışma Güvenliği
– Gözlemci(Gözcü) Eğitimi
– Kaldırma Ekipmanları Eğitimi
– Tehlike Bilinci Eğitimi
– Yasal Mevzuat Eğitimi
– İş Kazalarından Doğan Cezai Ve Hukuki Sorumluluklar
– Ergonomi
– İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar
– Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
– Radyasyonlu Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri
– Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri
– Radyo Frekans Tesislerinde ve Alanlarında İSG Eğitimi
– Rüzgar Güllerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi
– Güvenli Sürüş Temel Eğitimi
– Elle Kaldırma Taşıma İşleri Eğitimi
– Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği eğitimi
– Atölyelerde Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri