İşyeri Ortam Ölçümü Nedir?

Çalışma ortamlarında, çalışanları fiziksel olarak etkileyen bir çok tehlike vardır. Bunlardan bazıları gözle görülür olup bazıları da hissedilen fakat bir cihaz olmadan ölçümlenemeyen tehlikelerdir. Bu gibi tehlikelerin oluşturduğu risklerin boyutunu tespit edebilmek ve alınacak önlemleri planlamak için mutlaka ölçüm yapılmalıdır. Yapılan bu ölçümlerin tamamına işyeri ortam ölçümü adı verilir.

İşyeri ortam ölçümleri, çalışma ortamında yapılan ölçümler ve kişisel maruziyet ölçümleri olarak iki bölümde yapılır.

Çalışma Ortamında Yapılan Ölçümler

 Ortam Toz Ölçümü
 Ortam Gürültü Ölçümü
 Ortam Titreşim Ölçümü
 Ortam Kimyasal Ölçümü
 Ortam Aydınlatma Ölçümü
 Ortam Termal Konfor Ölçümü
 Ortam VOC (uçucu organik madde) Ölçümleri

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

 Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü
 Kişisel Gaz Maruziyeti Ölçümü
 Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü
 Solunabilir Toplam Toz Ölçümü
 Kişisel VOC Maruziyeti Ölçümü

İşyeri Ortam Ölçümleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

İşyeri ortam ölçümlerinin hangi sıklıkla yani kaç yılda bir yapıldığı, iş güvenliği dünyası için belki de cevabı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Ortam ölçümü yapmanın kanunlar veya standartlar ile belirlenen bir aralığı yoktur. Ne zaman, hangi alanlarda ve hangi sıklıkla yapılacağı ortam şartları ve çalışma düzenine göre farklılık gösterecektir.

İşveren, çalışan ortamında yapılan işten ortaya çıkan, çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları tespit etmek ve önleyebilmek için gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür.Uzmanlarımız, firmanızdaki gerekli tüm ölçümleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapmakta ve sonuçlarını değerlendirerek rapor haline getirmektedir.

İş Güvenliği Ortam Ölçümleri:

* İşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi
* İşyeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
* İşyeri Aydınlatma Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
* İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem,Isı vb.)
* İşyeri Organik Buhar Ölçümü
* İşyeri Aspirasyon Debi Ölçümü
* İşyeri Gaz Buhar Ölçümü