İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden çalışma ortamında bulunan Kaldırma Araçları Ve Basınçlı Kapların Periyodik Kontrollerini yaptırmakla yükümlüdür. Yetkili Makina mühendislerimiz tarafından yapılan ve her yıl tekrarlanması gereken kontroller işyeri ortamında bulunması muhtemel risklerin bertarafında önemli bir etkendir.

1. Periyodik Kontrol Nedir?
2. Ürün Güvenliği ve Yasal Mevzuat
3. Periyodik Kontrol ve Akreditasyon
4. Tarafların Yükümlülükleri
5. Basınçlı Kaplarda Periyodik Kontrol
6. Kaldırma Makinelerinde Periyodik Kontrol
7. Asansörlerde Periyodik Kontrol
8. Uygunsuzluk Hallerinde Yaptırımlar

Periyodik Kontrol Nedir?

İşyerlerinde kullanılmakta olan, basınçlı ekipmanlar ile kaldırma ekipmanlarının, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, yasal mevzuat tarafından öngörülen periyotlarda ve kontrol yöntemlerine uygun olarak, yetkin personel tarafından kontrol ve faaliyetlerdir.

Ürün Güvenligi ve Yasal Mevzuat

Güvenli ürün, kullanım süresi içinde normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürün.