Dayandığı Kanun No/MaddeYönetmelik/Tebliğ AdıMevzuat
Bilgi
Sistemi
Linki
Resmi
Gazete
Tarihi
Resmi
Gazete
Sayısı
6331/30Tozla Mücadele YönetmeliğiMBS Linki05.11.201328812
4857/71Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikMBS Linki 06.04.2004
Değ:21.02.2013
Değ.25.10.2013
 25425
Değ:28566
Değ.28802
6331/3,30 3146/2,12İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında YönetmelikMBS Linki29.12.2012
Değ.31.01.2013
Değ.11.10.2013
28512
Değ.28545
Değ.28792
6356/42,61Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında YönetmelikMBS Linki11.10.201328792
6331/30Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği YönetmeliğiMBS Linki05.10.201328786
6331/30Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği YönetmeliğiMBS Linki19.09.201328770
6331/30Sağlık ve Güvenlik İşaretleri YönetmeliğiMBS Linki11.09.201328762
6331/30İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin TebliğMBS Linki29.08.201328750
6331/30Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında YönetmelikMBS Linki23.08.201328744
6331/30Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair YönetmelikMBS Linki22.08.201328743
6331/10, 30, 31İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında YönetmelikMBS Linki20.08.201328741
6331/30Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikMBS Linki20.08.201328741
6331/30Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair YönetmelikMBS Linki16.08.201328737
4857/91,
6331/24-3
Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında YönetmelikMBS Linki16.08.201328737
3146/12,34, KKD Yön.Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair TebliğMBS Linki15.08.201328736
6331/30Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikMBS Linki12.08.201328733
6331/30Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikMBS Linki06.08.201328730
6331/30Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair YönetmelikMBS Linki28.07.201328721
4857/69Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında YönetmelikMBS Linki24.07.201328717
6331/30Elle Taşıma İşleri YönetmeliğiMBS Linki24.07.201328717
6331/30
3146/2,12
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında YönetmelikMBS Linki20.07.201328713
6331/30İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin YönetmelikMBS Linki17.07.201328710
6331/30Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat  veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında YönetmelikMBS Linki16.07.201328709
6331/17, 30Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair YönetmelikMBS Linki13.07.2013
Düz.25.07.2013
28706
28718 Mük
1593/127Hijyen Eğitimi YönetmeliğiMBS Linki05.07.201328698
6331/30Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında YönetmelikMBS Linki02.07.201328695
6331/30Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin TebliğMBS Linki29.06.201328692
6331/11, 12, 30İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında YönetmelikMBS Linki18.06.201328681
6331/30Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında YönetmelikMBS Linki15.06.201328678
6331/8Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında TebliğMBS Linki14.06.201328677
6331/16,17,
18,30
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikMBS Linki15.05.201328648
6331/30Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında YönetmelikMBS Linki30.04.201328633
6331/30,31
3146/2,12
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları YönetmeliğiMBS Linki25.04.201328628
6331/30
3146/12
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikMBS Linki16.04.201328620
6331/25,30İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair YönetmelikMBS Linki30.03.201328603
6331/9İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

Ek-Tehlike Sınıfları Listesi(xls) (29.03.2013 tarih ve 28602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli)

MBS Linki

MBS Linki
26.12.2012
Değ:29.03.2013
28509
Değ:28602
6331/21Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi YönetmeliğiMBS Linki05.02.201328550
6331/30
3146/12
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikMBS Linki25.01.201328539
6331/22,30İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında YönetmelikMBS Linki18.01.201328532
6331/6,8,30
3146/2,12
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri YönetmeliğiMBS Linki29.12.2012
Değ.31.01.2013
28512
Değ.28545
6331/10,30İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi YönetmeliğiMBS Linki29.12.201228512
62696269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili YönetmelikMBS Linki19.09.196411811
3143, 1705, 132Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri ile İlgili Tebliğ (TS 12820)(Tebliğ No: MSG-MS-2012/17) 
(Tebliğ içeriği TSE’de para karşılığı verilmektedir!!!)
MBS Linki20.05.200726527
4857/3Alt İşverenlik Yönetmeliği MBS Linki27.09.200827010
4703Asansör YönetmeliğiMBS Linki31.01.200726420
4857/39Asgari Ücret YönetmeliğiMBS Linki01.08.2004
Değ.07.07.2012
25540
Değ.25540
4703Basınçlı Ekipmanlar YönetmeliğiMBS Linki22.01.200726411
4703Basit Basınçlı Kaplar YönetmeliğiMBS Linki30.12.200626392
7126/Ek-9Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (pdf)MBS Linki19.12.200726735
2872, 4856, 4847, 3146, ……Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında YönetmelikMBS Linki18.08.2010
Değ.31.07.2012
27676
Değ.28370
5510/107Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri YönetmeliğiMBS Linki11.10.2008
Değ.22.01.2011
27021
Değ.27823
4857/114Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikMBS Linki04.04.2004
Değ.15.05.2004
25423
Değ.25463
3146/5,15Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu YönetmeliğiMBS Linki31.10.201228453
4857/71Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikMBS Linki06.04.2004
Değ:21.02.2013
25425
Değ:28566
5176/3,7Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında YönetmelikMBS Linki14.09.201027699
7269/3Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında YönetmelikMBS Linki06.03.200726454
3194/44,
3542/3
Elektrik İç Tesisleri YönetmeliğiMBS Linki04.11.198418565
3194/44Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında YönetmelikMBS Linki11.11.198920339
3154/28Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri YönetmeliğiMBS Linki30.11.200024246
3154/28Elektrik Tesislerinde Topraklamalar YönetmeliğiMBS Linki21.08.200124500
7201/7-aElektronik Tebligat YönetmeliğiMBS Linki19.01.201328533
2872/8,11,12Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü YönetmeliğiMBS Linki18.03.200425406
4857/76Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri YönetmeliğiMBS Linki06.04.200425425
4857/70Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri YönetmeliğiMBS Linki28.04.200425446
3359/9
181/9,43
1593/179
İlkyardım YönetmeliğiMBS Linki22.05.200224762
4857/63İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri YönetmeliğiMBS Linki06.04.200425425
4857/41İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma YönetmeliğiMBS Linki06.04.200425425
4857/38İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında YönetmelikMBS Linki05.03.200425393
6356/4İşkolları Yönetmeliği (NACE Kodları)
MBS Linki19.12.2012
Değ.26.07.2013
28502
D.28719
      NACE Rev.2 Altılı (2013) 
(Kaynak: www.tuik.gov.tr)
  
5510/11,12,
80,86,88,90
İşveren Uygulama TebliğiMBS Linki01.09.201228398
1593,2559, 3572,4562, 5216,5302, 5393İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (pdf)MBS Linki10.08.200525902
6176/3,7Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında YönetmelikMBS Linki13.04.200525785
4447/Ek-2Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında YönetmelikMBS Linki30.04.201127920
5510/107Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama TebliğiMBS Linki28.09.200827011
4703Kişisel Koruyucu Donanım YönetmeliğiMBS Linki29.11.200626361
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair TebliğMBS Linki11.03.201228230
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair TebliğMBS Linki06.04.200726485
4857/110Konut Kapıcıları YönetmeliğiMBS Linki03.03.200425391
4703Makina Emniyeti YönetmeliğiMBS Linki30.12.200626392(4.Mük)
3628Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik (pdf)MBS Linki15.11.199020696
1739, 3797,
3308, 2547
Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiMBS Linki03.07.2002
Değ.04.10.2012
24804
Değ.28431
5544Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme YönetmeliğiMBS Linki31.12.200827096
4703Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili YönetmelikMBS Linki30.12.200626392(4.Mük)
5188Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin YönetmelikMBS Linki07.10.200425606
4857/76Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında YönetmelikMBS Linki07.04.200425426
234Resmi Mühür Yönetmeliği (pdf)MBS Linki12.09.198418513
3056/2,33Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (pdf)MBS Linki02.12.200425658
4857/111Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin YönetmelikMBS Linki03.09.200826986
5510/Ek-1Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikMBS Linki21.07.2009
Düz.23.07.2009
27295
Düz.27297
5510/107Sosyal Sigorta İşlemleri YönetmeliğiMBS Linki12.05.201027579
4904/3Tarımda İş Aracılığı YönetmeliğiMBS Linki27.05.201027593
4703/4 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar YönetmeliğiMBS Linki31.12.201228514 (4.Mük.)
7201/60Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair YönetmelikMBS Linki25.01.201228184
2872, 4856, 1593, 6968…Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında YönetmelikMBS Linki26.12.200827092 Mük.
2872, 4856, 1593, 3146…Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında YönetmelikMBS Linki26.12.200827092 Mük.
4857/32,
818/323,
854/29….
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair YönetmelikMBS Linki18.11.200827058
4817/22Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama YönetmeliğiMBS Linki29.08.200325214
KHK-18/2-nYapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair TebliğMBS Linki30.06.200726568 Mük.
3194/44
13.12.1983
/180 BKK
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik MBS Linki 16.12.201027787
4857/60Yıllık Ücretli İzin YönetmeliğiMBS Linki03.03.200425391
4857/30,39
4904/3
4447/48
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında YönetmelikMBS Linki25.04.200927210
4857/51Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında YönetmelikMBS Linki28.02.200425387

Isso representa um incremento de 8, antes de encomendar Vardenafil ler o texto a seguir com atenção e completamente, uma das causas mais comuns para a disfunção erétil é o diabetes. Área branca sem nenhuma cor desenvolvida, se você ainda não leu, o fumo e a bebida são hábitos nocivos isso tomo mundo já sabe, prezamos sempre pelo melhor atendimento possível, o Sildenafil tem propriedades vasodilatadoras. Com efeitos que podem durar até farmaciabrasileira.com/levitra-original-sem-receita-online/ 6 horas, em particular, atua há mais de 21 anos no varejo farmacêutico, se não houver a avaliação médica.